El Hórreo

- domek na čtyřech nožkách. Na pobřeží Asturie jsme jich potkali stovky. Někde dokonce jejich malé makety zdobí předzahrádky, jsou součástí reklamních poutačů před restauracemi nebo slouží jako psí bouda.

Dlouho pro nás byly záhadou, než jsme na jedné odpočinkové pauze narazili na informační tabulku, která vše vyjasnila. Říkali jsme si, že stavby mohly sloužit k uskladnění nějakých plodin, ale proč jsou všechny stejné a co ty kameny?


Konstrukce těchto domků je velice důmyslná. Celá dřevěná stavba čtvercového půdorysu stojí na vysokých štíhlých kamenných jehlanech, na kterých jsou položeny velké ploché kameny. Vypadalo to jako opatření proti vysokému přílivu, kdybychom na domky nenaráželi vysoko na kopcích. Ano, vlhkost je jedním z důvodů, proč vznikaly tyto vzdušné stavby Druhým nepřítelem ale byli (a stále jsou) hlodavci. Kromě kamenných nohou není stavba nijak spojena se zemí. Dokonce schůdky, vedoucí ke dveřím, končí krok před pavlačí, která obkružuje celý domek. Kdo chce dovnitř pro jablka, hravě "propast" přeskočí. Myši si tu ale na ničem nesmlsnou, musely by hlavou dolů překonat hladký kámen, a to se jim nepodaří. Zvenku jsou pod pyramidovou střechou kolem dokola umístěny háky, kde se suší cibule a podobné plodiny.


První dochované zmínky o těchto stavbách na španělském území pocházejí z 8. století. Spousta hórreos se využívá dodnes. Hodně jsme jich ale také viděli přestavěných a užívaných pro jiné účely. Často jsou doplněny podezdívkou nebo zvenku nahozené či různě obložené. Většinou si je ale lidé uchovávají v původním stavu jen s nejnutnějšími opravami. Viděli jsme i několik malovaných. Informační tabule nám prozradila, že malby jsou novinkou osmnáctého století. Objevují se zde rostlinné motivy nebo pestré geometrické tvary, je možné nalézt i církevní nápisy. Ze stejné doby pocházejí i tzv. paneras, podobné domky s obdélníkovým půdorysem, které mají o jeden pár nohou víc.


Dále směrem ke Galicii i v Galicii samotné můžete narazit na další varianty hórreos. Stavby s půdorysem uzounkého obdélníku, většinou se dvěma kratšími stranami vyzděnými. Dlouhé stěny jsou buď dřevěné, složené z řídce poskládaných prken nebo vyplněné cihlami, kde vždy každá druhá chybí, aby vznikla jakási okénka. Podložení plochými kameny nebo tenkou betonovou deskou nechybí ani tady.


A kdybyste chtěli, můžete cestovat i dále po světě. Stejně jako narazíte na na různých kontinentech na pyramidy, které musely vznikat nezávisle na sobě, hórreos najdete například i v subsaharské Africe nebo Japonsku. Až tam dojedeme i my, třeba vám zase nějaké vyfotíme.